Privacyverklaring

1 januari 2019


Uw privacy is voor Isatis Care BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Isatis Care BV allemaal doen voor de Sociale kaart Nederland website (https://landelijk.socialekaartnederland.nl/) met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Isatis Care BV.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres. Wij bewaren deze informatie twee jaar.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of suggesties sturen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie twee jaar.

Wijzigingsformulieren en aanmeldformulieren

Met de wijzigingsformulieren kunt u een verzoek indienen om onjuiste informatie op Sociale kaart Nederland website te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek om informatie toe te voegen aan de Sociale kaart kan met de aanmeldformulieren op de sociale kaart gedaan worden.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en uw rol met betrekking tot de informatie waar u een wijzigingsverzoek of aanmeldverzoek voor invult. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie twee jaar.

Account voor zorgprofessionals

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor zorgprofessionals op de website moet u zich als zorgprofessional registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw opgegeven e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot maximaal twee jaar nadat u het account heeft opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u in kunt loggen en gebruik kunt maken van de extra functionaliteit voor zorgprofessionals en we u kunnen benaderen mocht dat nodig zijn. U kunt via uw account uw informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Nieuwsbrief voor zorgprofessionals

Bij het aanmaken van een account kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen, tips en informatie over de Sociale kaart Nederland website. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar nadat u het account heeft opgeheven.

E-mail notificatie voor zorgprofessionals

Bij het aanmaken van een account kunt u aangeven voor welke gebeurtenissen u een e-mail notificatie wilt ontvangen. Met e-mail notificaties wordt u via de mail op de hoogte gehouden van specifieke gebeurtenissen in de Sociale kaart. Iedere e-mail notificatie bevat een afmeldlink en u kunt de instellingen voor de e-mail notificaties altijd wijzigingen op uw account pagina.

De e-mail notificaties worden verstuurd naar het e-mailadres van uw account.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. De Sociale kaart Nederland website gebruikt cookies om anonieme statistieken te verzamelen (analytische cookies) en om ervoor te zorgen dat u kunt inloggen met uw account van Sociale kaart Nederland als u een account heeft (functionele cookies).

Voor het verzamelen van anonieme statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Dit zorgt ervoor dat er analytische cookies geplaatst worden door Google. We hebben met Google afspraken gemaakt over het plaatsen van deze cookies en wat ze met de verzamelde gegevens doen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten binnen onze website, zoals het inloggen, werken dan niet goed meer.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Isatis Care BV
Wijchenseweg 101
6538 SW Nijmegen

024 - 329 77 75