Zozijn - Kind & Jeugdhulp

Kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Dit kan thuis, op school, op de opvang of op een andere plek waar uw kind verblijft. De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van uw kind, het gezin en het netwerk. Zozijn werkt op verschillende locaties in Overijssel en Gelderland waar het gecontracteerde zorg biedt. Kijk voor de locaties op onze website: www.zozijn.nl.

Preventie (vraagverduidelijking door kortdurend onderzoek)
Medewerkers van Zozijn zijn gespecialiseerd in het zo vroeg mogelijk herkennen van problemen in de ontwikkeling: 'vroegsignalering'. Daarvoor bieden wij een goede en deskundige aanpak dat, binnen uw gezin, zorgt voor verbetering en waardevolle ontwikkelingskansen voor uw kind om deel te nemen aan de maatschappij.

Diagnostiek
Om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is met uw kind, kan een uitgebreide observatie of een lichamelijk of diagnostisch onderzoek nodig zijn. Deze observatie- en onderzoeksgegevens kunnen leiden tot een diagnose en een advies over verder te nemen stappen. Eventuele problemen kunnen door een team van medewerkers met verschillende disciplines in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt, in overleg met u als ouders, bepaald welke deskundigheid wordt ingezet.

Behandeling
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren kan op verschillende plekken behandeling worden geboden. Dit kan op een orthopedagogisch centrum van Zozijn maar ook bij de reguliere opvang, de peuterspeelzaal in de buurt of thuis.

Zorg in onderwijs en gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd
Bij het reguliere (basis) onderwijs maar ook bij het speciaal onderwijs kan Zozijn helpen door de inzet van pedagogisch ondersteuners die op vaste tijden op school zijn. Zij helpen bijvoorbeeld bij eten en drinken, het aan- en uitkleden, lichamelijke verzorging, het oefenen van allerlei dagelijkse handelingen of de omgang met anderen.
Daarnaast bieden we begeleiding voor en na schooltijd, op woensdagmiddag, zaterdag of tijdens schoolvakanties of dagopvang.

Begeleiding zonder verblijf
Wij begeleiden uw kind in zijn/haar eigen omgeving. Zorg, begeleiding en ondersteuning vindt bijvoorbeeld thuis plaats maar kan ook op andere plekken worden geboden waar uw kind verblijft.

Begeleiding met verblijf
Zozijn biedt veel verschillende mogelijkheden voor wonen en logeren wanneer uw kind een beperking heeft. Zelfstandig wonen of samen met anderen. En meer kleinschalig en beschermd wonen is ook mogelijk. En wonen in een gezinshuis of logeren bij een logeergezin.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
autistische stoornis | meervoudige beperking | niet aangeboren hersenletsel | verstandelijke beperking
Leeftijd
0 tot 18 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Bezoekadres Molenallee 50
7384AN Wilp
Telefoon
Algemeen 088 5753000
Website www.zozijn.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door