Welzijn De Wolden - Contactpunt Mantelzorg (CPM)

Het Contactpunt Mantelzorg is een groep vrijwilligers die zich inzet voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld door groepsactiviteiten voor hen te organiseren. Welzijn De Wolden ondersteunt en adviseert hen bij de uitvoering van hun taken.

Vrijwel ieder dorp in de Wolden heeft vaste vrijwilligers die (jonge) mantelzorgers in hun dorp opsporen en contact met hen leggen. Samen vormen deze contactpersonen het Contactpunt Mantelzorg. Behalve contacten onderhouden en informatie verschaffen, organiseren zij activiteiten als de Dag van de Mantelzorg, de actie ‘Dat verdient een bloemetje’ en bijeenkomsten voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers. Hierbij worden veel mantelzorgers bereikt en geïnformeerd over de mogelijkheden die er voor hen zijn.

Contactpunt Mantelzorg behartigt de belangen van de mantelzorgers in samenwerking met andere organisaties waaronder Mezzo, organiseert lotgenotenbijeenkomsten en thema-avonden in verschillende dorpen. Jaarlijks wordt in samenwerking met andere instellingen een ontspannende dag voor de mantelzorgers gehouden. Hierin werkt Contactpunt Mantelzorg samen met de mantelzorgconsulent.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
12 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Bezoekadres Welzijn de Wolden
Oosterweg 14
7921GB Zuidwolde
Postadres Welzijn De Wolden
Postbus 2
7920AA Zuidwolde
Telefoon
Welzijn De Wolden 0528 378686
Website www.welzijndewolden.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door