Unik B.V. - Trainingshuis voor Moeder en Kind

Het Trainingshuis voor Moeder en Kind biedt een training voor alleenstaande moeders, met maximaal twee thuiswonende kinderen waarvan het oudste kind niet ouder is dan 4 jaar, die intensieve begeleiding nodig hebben. Het Trainingshuis bestaat uit drie eengezinswoningen naast elkaar. In ieder huis is plek voor twee moeders met hun kind(eren). De begeleiding is gericht op het vergroten van de ouderschapsvaardigheden, versterken van de hechting en het beperken van de problemen die eventueel ervaren worden bij het zelfstandig wonen zoals de financiën, een relatie of het huishouden. Er wordt gekeken naar de krachten en talenten van zowel moeder, haar kind(eren) als van het netwerk. De moeders leren gedurende 9 maanden op een zelfstandige wijze voor hun kind(eren) te zorgen in een aantal fases, gebaseerd op de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling Methode. Er vindt een uitgebreide beeldvorming plaats waarbij adviezen gegeven worden over het toekomstperspectief van de moeder en haar kind(eren). Er is een gedragsdeskundige betrokken bij het Trainingshuis Moeder en Kind.

Voor deelname is een beschikking nodig vanuit de Jeugdwet met verblijf in combinatie met een Wmo beschikking extra.

Contra-indicaties

 • Crisis van moeder
 • Moeder kan ‘s nachts niet alleen met het kind zijn
 • Casuïstiek waarbij 1 op 1 begeleiding nodig is
 • Er is 24 uur toezicht en controle nodig (het Trainingshuis biedt dat 16 uur per dag)
 • Veiligheid van de kinderen is in gevaar
 • De veiligheid van andere deelnemende moeders en/of begeleiding is in gevaar
 • Verslaving of gebruik van verdovende middelen

Voorwaarden

 • Kinderen zijn onder toezicht gesteld of er is directe betrokkenheid van de RVDK (contactpersoon bij de raad)
 • Moeder draagt in de nacht de verantwoordelijkheid voor haar kind(eren). Moeder dient alleen te kunnen zijn met haar kind(eren).
 • Bepaalde mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • Moeder wordt behandeld voor haar eigen problematiek (bijvoorbeeld behandeling GGZ)
 • Moeder is gemotiveerd en kan benoemen wat ze wil leren. Moeder staat open voor begeleiding en adviezen.
 • Het is de eigen verantwoordelijkheid van moeder met ondersteuning van verwijzer om een vervolgplek te zoeken. Het Trainingshuis Moeder en Kind kan hierin adviseren

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
verstandelijke beperking
Leeftijd
0 tot 4 jaar, 18 tot 55 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Postadres Gildekamp 12
5431SP Cuijk
Telefoon 088 2052324
Website www.unik.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door