Trajectum - Locatie Boschoord

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicocol gedrag. Al dan niet in een forensische setting. Met haar zorgaanbod begeeft Trajectum zich op het snijvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en forensische zorg. Trajectum heeft locaties verspreid over Oost - en Noord Nederland.

In Boschoord , in de de gemeente Westerveld vindt je Orthopedagogisch Behandelcentrum 't Wold en het Forensisch Psychiatrisch Kliniek de Beuken. Ook is er Werk en Activiteiten, Dagbehandeling Boschoord en Extramurale Behandeling en Begeleiding (EBB)
. Hier wordt de volgende behandeling geboden:

- tbs behandeling aan cliënten met een SGLVG indicatie (Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt);
- pij behandeling aan cliënten met een SGLVG indicatie;
- behandeling aan cliënten met een SGLVG indicatie;
- behandeling aan cliënten met een SGLVG+ indicatie (overige strafrechtelijke titels);
- behandeling cliënten met een SGLVG indicatie en een auditieve beperking;
- resocialisatie in Wilhelminaoord;
- klinisch Intensieve Behandeling;
- crisis – en terugval interventie;
- werk, activiteiten en andere (vak) therapieën
- dagbesteding

Cliënten van FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) de Beuken verblijven in een gesloten, beveiligde kliniek. Deze cliënten zijn meestal door de rechter veroordeeld voor een ernstig delict. De rechter heeft dan bijvoorbeeld een ter beschikking stelling (tbs) of een plaatsing inrichting jeugdigen–maatregel (Pij) opgelegd. Het kan ook zijn dat de rechter een voorwaardelijke veroordeling uitspreekt waarbij de cliënt zich moet laten behandelen in een gesloten setting. Ook cliënten met een rechtelijke machtiging die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen kunnen opgenomen worden. Over het algemeen geldt dat cliënten in FPK de Beuken, in het kader van de wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), gedwongen opgenomen zijn.

OBC (Orthopedagogisch Behandelcentrum) ’t Wold is samen met FPK de Beuken gevestigd op hetzelfde terrein in Boschoord en heeft daarnaast een resocialisatieafdeling in Wilhelminaoord. Er worden cliënten behandeld met gedragsproblemen. Het merendeel is strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een behandeling geïndiceerd. OBC ’t Wold neemt cliënten op uit FPK de Beuken en andere RVE’s voor een vervolgbehandeling, waarin stapsgewijs integratie in de samenleving meer op de voorgrond komt. OBC ’t Wold beschikt over gesloten, besloten en open afdelingen, die functioneel te onderscheiden zijn in observatie-, crisisinterventie-, behandel- en resocialisatieafdelingen. Deze afdelingen zijn gespecialiseerd in de behandeling van problematiek als verslaving, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook beschikt OBC ’t Wold over afdelingen specifiek voor dove cliënten en over een zorgboerderij waar cliënten wonen en werken.

Zorgboerderij de Eikenhof.
Cliënten verblijven op de Eikenhof om hun sociale- en arbeidsvaardigheden te herstellen en te ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op samenwerken. Zowel bij het wonen als het werken. Uitgangspunt in de behandeling zijn de sterke punten van de cliënt. Tijdens het werk op de boerderij wordt duidelijk waar die liggen en welke verder uitgebouwd kunnen worden.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
psychische problemen | verstandelijke beperking
Leeftijd
18 tot 75 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Bezoekadres Boylerstraat 4
8387XN Boschoord
Telefoon
Locatie Boschoord 0561 422222
Hoofdkantoor 088 9295000
Crisisopvang Boschoord 0561 422116
Fax 0561 422223
Website www.trajectum.info
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door