Spoed Voor Jeugd Drenthe - Crisishulp

Spoed Voor Jeugd (S4JD) biedt in Drenthe spoedeisende hulp voor kinderen en gezinnen in crisissituaties.

Men kan als professional of inwoner van Drenthe na 17.00 uur op één centraal nummer terecht, wanneer men in crisissituaties meteen contact wilt met een deskundige. Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over een kind, gezin of jongere, kan contact zoeken.

Binnen kantooruren kan men contact opnemen met het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Wie na 17.00 uur het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Sociaal team niet kan bereiken, belt met 0592 381 530. Men krijgt dan meteen iemand aan de lijn die de juiste vragen stelt en direct contact kan leggen met een deskundige. Dat kan zijn op het gebied van opvoedvragen, jeugdbescherming, jeugdreclassering, veiligheid, jeugd GGZ of de behandeling van kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Binnen Spoed4Jeugd zijn de deelnemende organisaties GGZ Drenthe, Yorneo, Ambiq, Cosis, De Trans, GGD Drenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
0 tot 24 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Telefoon 0592 381530 (Alleen bij crisis)
Website www.spoedvoorjeugddrenthe.nl
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door