Pluryn

Pluryn biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren in de regio's Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

Aanbod:

  • Poliklinieken

Als kinderen vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen ze bij Pluryn terecht voor poliklinische hulp. Op indicatie voert Pluryn psychodiagnostisch en psychiatrisch onderzoek uit. Ook worden er specialistische behandelmodules ingezet, vaak met het doel om kinderen en jongeren thuis te laten wonen.

  • Residentiële behandelgroepen

Een behandelgroep ondersteunt en behandelt normaal begaafde kinderen en jongeren of met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Pluryn probeert de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken.

  • JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp voor kinderen en jongeren bij wie lichtere vormen van hulpverlening onvoldoende helpen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie kan een verzoek tot Jeugdzorgplus indienen. De kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft. Als dat zo is, spreekt de rechter de machtiging gesloten jeugdhulp uit.

  • Justitiële jeugdinrichting

Pluryn heeft een eigen justitiële jeugdinrichting (JJI) in Lelystad. Hier wordt uitvoering gegeven aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel).

  • Dagbehandeling

Soms is ambulante hulpverlening of poliklinische hulp niet voldoende. Dan komt intensieve dagbehandeling in beeld.

  • Woongroepen

Woongroep op terreinlocaties zijn bedoeld voor kinderen/jongeren van 6 tot 21 jaar. Tijdens hun verblijf in de groep worden de kinderen/jongeren geholpen met zaken op het gebied van wonen, school en vrije tijd. Ze trainen er alledaagse vaardigheden en krijgen ondersteuning in de omgang met zichzelf en anderen. Tegelijkertijd krijgen de jongeren passende behandeling, therapieën en nuttige trainingen.

  • Moeder & Kindhuis

Het Moeder & Kindhuis in Zutphen is een veilige omgeving met veel structuur en begeleiding. Jonge moeders krijgen er via training en begeleiding meer inzicht in hun eigen problematiek. Ook hebben ze hier de ruimte om in alle rust hun moederrol te oefenen.

  • Ambulante dienstverlening

Voor ambulante dienstverlening kun je in alle regio's van Pluryn terecht

  • Gezinswonen

Gezinswonen is er in alle regio's van Intermetzo in de vorm van gezinshuizen en het GezinshuisPlus.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
autistische stoornis | multi-probleem situatie | psychische problemen | verstandelijke beperking
Leeftijd
0 tot 18 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Bezoekadres Industrieweg 50
6541TW Nijmegen
Postadres Postbus 53
6500AB Nijmegen
Telefoon
Algemeen 088 7792000
Zorg en aanmelden 088 7795000
Website www.pluryn.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door