PI Rotterdam - Penitentiaire Inrichting (Locatie De Schie)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

De locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) vormt samen met de locatie De Schie de Penitentiaire Inrichting Rotterdam.

In 1989 is de locatie De Schie gerealiseerd. De capaciteit bedraagt 286 celplaatsen in verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) en de Terroristenafdeling (TA).

Regimes

Gevangenis

In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

Huis van Bewaring (HvB)

In het Huis van Bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf. Ze zijn in voorlopige hechtenis genomen en in afwachting van hun rechtszaak.

Extra Zorg Voorziening (EZV)

Op de EZV-afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben.

Beheersproblematische Gedetineerden (BPG)

Op de afdeling voor 'Beheers Problematische Gedetineerden' (BPG) zitten de meest agressieve en onhandelbare gevangenen.

Terroristenafdeling (TA)

Verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf komen in Nederland op een terroristenafdeling (TA).

Dit gebeurt om te voorkomen dat zij andere gedetineerden binnen de gevangenis beïnvloeden met hun denkbeelden. Het monitoren van hun gedrag en communicatie ten behoeve van de rechtsgang is een andere belangrijke reden. Ook gedetineerden die tijdens hun detentie een boodschap van radicalisering verspreiden kunnen op de TA worden geplaatst.

In Nederland zijn er drie penitentiaire inrichtingen (PIs) met terroristenafdeling: PI Vught en PI Rotterdam, locatie De Schie en PI Zwolle. De afdelingen zijn klein en overzichtelijk met groepen van ongeveer vijf gedetineerden. De begeleiding is intensiever dan op reguliere afdelingen en er zijn meer veiligheidsvoorschriften. Het regime is er humaan en richt zich op resocialisatie.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
18 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Bezoekadres Professor Jonkersweg 7
3041JL Rotterdam
Postadres Postbus 11377
3004EJ Rotterdam
Telefoon 088 0731100
Website https://www.dji.nl/locaties/r/pi-rotterdam-locatie-de-schie/algemene-informatie
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door