PI Alphen aan den Rijn - Penitentiaire Inrichting (Locatie Maatschapslaan)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties: de Eikenlaan en de Maatschapslaan en kan plaats bieden aan ruim 1100 gedetineerden. Naast gevangenisplaatsen is er op de locatie Maatschapslaan ook een Huis van Bewaring (HvB) en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV), veelal voor psychiatrische problematiek. Tevens heeft PI Alphen aan den Rijn een ISD-afdeling (Inrichting Stelselmatige Daders) en een BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling).

Omdat PI Alphen aan den Rijn één van de grootste inrichtingen in het land is en vanwege de strategische ligging, huisvesten wij gedetineerden uit het hele land, maar voornamelijk uit Midden- en West-Nederland.

Regimes

  • Gevangenis

In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

  • Huis van Bewaring (HvB)

In het Huis van Bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf. Ze zijn in voorlopige hechtenis genomen en in afwachting van hun rechtszaak.

  • Extra Zorg Voorziening (EZV)

Op de EZV-afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben.

  • Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)

De ISD maatregel is in het bijzonder gericht op de aanpak van stelselmatige daders. Het doel van deze afdeling is de vicieuze cirkel van vastzitten, vrijkomen en terugvallen waardoor men weer vast komt te zitten te doorbreken.

  • Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA)

Op de BBA krijgen gedetineerden gedurende het laatste jaar van hun detentie veel vrijheden. Met als doel om, met een persoonlijke en trajectmatige aanpak, via werk succesvol en veilig te re-integreren in de samenleving.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
18 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Bezoekadres Locatie Maatschapslaan
Maatschapslaan 1
2404CA Alphen aan den Rijn
Postadres Postbus 762
2400AT Alphen aan den Rijn
Telefoon 088 0711000
Website https://www.dji.nl/locaties/a/pi-alphen-aan-den-rijn/algemene-informatie
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door