Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN)

Algemeen

Door lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging tracht de vereniging aan de aandoening narcolepsie een zo breed mogelijke bekendheid te geven en de narcolepsie-patiënten te ondersteunen.

Wat is narcolepsie?

Narcolepsie is een chronische slaapstoornis die te maken heeft met een verstoring van het normale slaap-waak ritme. De precieze oorzaken zijn (nog) niet bekend. Het vermoeden bestaat dat een samenspel van erfelijke factoren en omgevingsinvloeden tot narcolepsie kunnen leiden.

Aan deze slaap- waakstoornis lijden in Nederland naar schatting 10.000 mensen. Het is inmiddels bekend dat narcolepsie een chronische neurologische aandoening is, genezing is tot nu toe niet mogelijk. De problemen openbaren zich meestal tussen het 15e en 30e levensjaar. De symptomen zijn te onderdrukken met behulp van medicijnen.

De psychosociale gevolgen kunnen ernstig en zeer hinderlijk zijn. Het kan dus belangrijk zijn dat op tijd een goede diagnose vastgesteld wordt door een slaap- waakspecialist (neuroloog).

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
chronisch ziek
Leeftijd
12 tot 75 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Postadres Postbus 91
4000AB Tiel
Telefoon
Secretariaat NVN 0344 849221
Website www.narcolepsie.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door