Leer-werk-beleef-boerderij - "De Flintenhoeve"

De Flintenhoeve is een leer-werk-beleef-boerderij in Orvelte, bedoeld voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest of die er niet (meer) aan deel kunnen nemen. de ‘Flintenhoeve’ is voor:
• mensen die arbeidsritme willen opdoen;
• mensen die graag in een agrarische omgeving zijn;
• mensen die behoefte hebben aan overzicht, eenvoud of structuur;
• mensen die juist willen oefenen met sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheden;
• mensen die willen ontdekken waar hun mogelijkheden liggen.

Op de Flintenhoeve worden 40 ossen, een paard en kleinvee als kalveren, kippen, konijnen en geiten verzorgd. Er is een winkel waar bloemen en andere producten verkocht worden, een boomgaard en veel land dat onderhouden moet worden.
Je kunt op de Flintenhoeve terecht als hulpboer(in) als je het leuk vindt om allerlei taken op een boerderij te doen. Het werken met dieren staat voorop. Natuurlijk is het ook mogelijk in de winkel te helpen of producten voor de winkel te maken. Binnen de Flintenhoeve wordt dagopvang geboden die aansluit bij de hulpvraag. Afhankelijk van het aanbod kan we ook naschoolse opvang geboden worden. Per (werk)dag kunnen er 15 mensen aan de slag.

Dagactiviteiten voor (jonge) mensen met dementie
Op de boerderij worden activiteiten aangeboden voor mensen die op jongere leeftijd geconfronteerd worden met geheugenproblematiek, met dementie. Er zijn in Drenthe weinig passende dagactiviteiten voor deze doelgroep te vinden. Vaak worden zij ondergebracht in de reguliere dagopvang bij oudere dementerenden. De meesten zijn daar echter niet op hun plek. De activiteiten van de reguliere dagopvang zijn ook meestal niet helemaal passend voor jonge mensen met dementie.
Om het aanbod vorm te geven hebben de eigenaren van de Flintenhoeve samenwerking gezocht met Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Het begeleidingsteam van de Flintenhoeve is uitgebreid met een verpleegkundige van Beter Thuis Wonen. Er wordt gewerkt met kleine groepen waarin de behoeften, de mogelijkheden en het plezier van de mensen centraal staan.

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen volgt de boerderij het beleid van de stichting Zorgboerderijen Drenthe. (www.zorgboerderijendrenthe.nl) Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Lees meer op www.deflintenhoeve.nl/

Doelgroep
autisme | dementie | psychische beperking | verstandelijke beperking
Leeftijd
18 jaar en ouder
Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Bezoekadres Flintenweg 2
9441 PC Orvelte
Telefoon 0593 322235   
Website www.deflintenhoeve.nl/
E-mail
Contactpersoon Dhr. Albert Hilbrands (Zorgboer)
06 15693272
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door