Jeugdbescherming - Gelderland Zuid

Jeugdbescherming Gelderland richt zich op het beschermen van jeugdigen die opgroeien in situaties waarin sprake is van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling terwijl hulpverlening zonder aandringen of interventies van buitenaf niet voldoende tot stand komt of tot onvoldoende resultaat leidt.

Wij werken daarbij vanuit de opvatting dat het beschermen van jeugdigen meer omvat dan alleen uitvoering geven aan maatregelen van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Bescherming van jeugdigen betekent een continuüm van activiteiten dat begint bij situaties waarin aandringen nodig is, dat kan overgaan in niet-vrijblijvende zorg door de toepassing van wettelijke maatregelen en kan eindigen bij het al dan niet tijdelijk buiten gezag stellen van de ouders.
Doel bij de inzet van al deze varianten is zo veel mogelijk integraal te werken aan herstel van de zelfredzaamheid.

Bij de uitvoering van jeugdbescherming onderschrijft Jeugdbescherming Gelderland van harte het uitgangspunt dat zoveel mogelijk de eigen kracht van het gezin en haar omgeving versterkt wordt. Wij bieden hulpverlening die oplossingsgericht is en flexibel en die op maat wordt ingericht op basis van de behoefte van het gezin.

Werkwijze binnen de jeugdbescherming

De gemeenten regelen de toegang naar de jeugdbescherming. Bij complexe zaken en voor advies wordt Jeugdbescherming Gelderland ingeschakeld. Wij voeren zowel verplichte begeleiding (dwang) uit (ondertoezichtstelling, jeugdreclassering en voogdij), als begeleiding waar (nog) geen uitspraak van een rechter aan vooraf is gegaan (drang).

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
0 tot 18 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Bezoekadres Siependaallaan 1
4003LE Tiel
Telefoon
Nummer 1 088 7121212
spoedeisende zorg 0800 9955599 (bij een crisis)
Website https://www.jbgld.nl/
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door