Inzowijs - Regio Utrecht

Inzowijs is een AWBZ en ISO gecertificeerde organisatie die één op één begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis of een lichamelijke/ verstandelijke beperking. Zo kunt u denken aan stoornissen in het autistisch spectrum (autisme, Asperger, Pdd-Nos), gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD), angst en depressie of persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast kunnen kinderen begeleid worden met bijvoorbeeld het syndroom van Down of een spierziekte. Inzowijs begeleidt kinderen/jongvolwassenen, ongeveer in de leeftijd van 2 tot 25 jaar.

De begeleiding vindt thuis of op school plaats en kan bekostigd worden vanuit het PGB, ZIN, het Rugzakje of particulier. Afhankelijk van de opgestelde doelen in het indicatiebesluit en/of de wensen van ouders en/of school, worden de doelen opgesteld waaraan gewerkt wordt. De begeleiding richt zich bijvoorbeeld op het vergroten van de zelfredzaamheid, het bevorderen van sociale vaardigheden, het reguleren van gedrag en het ontlasten van ouders of leerkracht. Naast de begeleiding thuis of op school biedt Inzowijs vanuit het PGB ook logeerweekenden in de regio Den Haag.

Het begeleiderteam van Inzowijs bestaat uit enthousiaste studenten psychologie en pedagogiek, die flexibel zijn in hun beschikbaarheid. Deze studenten worden begeleid door afgestudeerde psychologen en orthopedagogen. Daarnaast heeft Inzowijs de beschikking over een aantal expertbegeleiders: afgestudeerde psychologen en pedagogen met de nodige werkervaring, die kunnen worden ingezet bij de complexere aanvragen.

Lees meer op www.inzowijs.nl

Lees meer
Doelgroep
autisme | lichamelijke beperking | psychische beperking | verstandelijke beperking
Leeftijd
0 t/m 24 jaar
Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Bezoekadres Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Telefoon 071 5768637   
Website www.inzowijs.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door