Integrale Vroeghulp Flevoland - Regio Lelystad en Regio Noordoostpolder (IVH)

Integrale Vroeghulp is een hulpaanbod voor kinderen van 0 t/m 7 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand door een verstandelijke, lichamelijke - en/of zintuiglijke beperking of stoornis in het autistisch centrum of een chronische ziekte.

Integrale Vroeghulp biedt:

  • Informatie, advies en ondersteuning
  • Hulpvraagverduidelijking en het maken van een samenhangend plan van aanpak voor een kind en de ouders, dit volgen en zo nodig bijsturen
  • Coördinatie en bemiddeling bij het afstemmen van de hulpverlening en de verschillende hulpverleners
  • Het bieden van trajectbegeleiding aan ouders door een trajectbegeleider

De Vroeghulpteams bestaan uit een revalidatie- en/of een jeugdarts, orthopedagoog, maatschappelijk werker, logopedist en de contactpersoon.

IVH Lelystad is een samenwerkingsverband van De Trappenberg, GGD Flevoland, Icare, de Klimboom, logopedist Samplonius, MEE IJsseloevers, Triade en GGz Centraal Fornheze.Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
autistische stoornis | blind/slechtziend | chronisch ziek | doof/slechthorend | doofblindheid | lichamelijke beperking | meervoudige beperking | psychische problemen | verstandelijke beperking
Leeftijd
0 tot 12 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
Almere | Lelystad | Noordoostpolder | Zeewolde
Postadres Postbus 517
8000AM Zwolle
Telefoon
Integrale Vroeghulp 088 6330634
MEE IJsseloevers 088 6330633
Website www.integralevroeghulp.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door