Heliomare - College De Alk afdeling VSO onderbouw

De Alk bestaat uit twee afdelingen, te weten:

  • de afdeling Speciaal Onderwijs (S.O.)
  • de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.)

De leerlingen zijn afkomstig uit Alkmaar en omgeving. Het merendeel van de leerlingen woont thuis bij de ouders. Een klein deel van de leerlingen woont in een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking of in een gezinsvervangend tehuis.

De Alk spant zich in het onderwijs zo thuisnabij mogelijk te verzorgen, onder andere door overdracht van expertise via ambulante begeleiding. Binnen De Alk is er zorg voor specifieke doelgroepen zoals leerlingen met autisme, leerlingen met een beperkt ontwikkelingsniveau en leerlingen met bijkomende gedragsstoornissen. De Alk heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk bestaan op de gebieden wonen, werken (betaalde en onbetaalde arbeid) en vrijetijdsbesteding.Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
verstandelijke beperking
Leeftijd
12 tot 24 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Bezoekadres Amstelstraat 5
1823EV Alkmaar
Telefoon 072 5204231
Fax 072 5470570
Website www.dealk.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door