Geef me de 5 - Autimaat en Autisme Anders Bekeken

Doelgroep: autistische stoornis
Leeftijd: 0 t/m 18 jaar

Wie
Onder de organisatie Geef me de 5 vallen Autisme Anders Bekeken en Autimaat. Onze Autisme deskundigen zijn universitair of (post-) HBO geschoold en zijn getraind in de behandeling/gespecialiseerde begeleiding van kinderen met autisme met behulp van de methodiek Geef me de 5. Wij richten ons op jongeren tot 18 jaar met autisme en hun omgving.

Wat
Wij bieden:lezingen & themadagen,cursussen (voor ouders, zorgverleners, begeleiders, leerkrachten, hulpverleners, artsen, IB-ers, gedragsdeskundigen enz.), systeem behandeling/gespecialiseerde begeleiding autisme, dagbesteding en deeltijd begeleiding van pubers en adolescenten en producten.

Hoe
Wij werken volgens de methodiek Geef me de 5 die door Colette de Bruin is ontwikkeld. Zij maakt deel uit van de directie van Geef me de 5.
Geef me de 5 is ontstaan vanuit de intentie om kwalitatief goede zorg te verlenen aan mensen met autisme. Om deze zorg waar mogelijk nog verder te optimaliseren zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Wij onderscheiden ons door het feit dat wij ons in de behandeling/gespecialiseerde begeleiding niet richten op het (ongewenste) gedrag zelf maar op de oorzaak van dit gedrag. Hierdoor kunnen we, samen met u, het probleem bij de kern aanpakken en zijn positieve gedragsveranderingen blijvend.

Waar
De cursussen vinden in ons Autisme expertisecentrum Geef me de 5 te Doetinchem plaats. Zie de knop 'lezingen' voor lezingen die elders in het land worden georganiseerd. Ambulante begeleiding bieden wij in ons werkgebied in de provincies Gelderland, Overijssel en het oosten van de provincie Utrecht en de deeltijd begeleiding van jongeren en adolescenten in Doetinchem.

Autimaat is een door het ministerie voor volksgezondheid erkende instelling. Systeembehandelingen worden daarom vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Een basisverzekering is hiervoor voldoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autimaat
Autimaat is een organisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme op basis van de methodiek "Geef me de 5®". Het team bestaat uit orthopedagogen en pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in autisme en in de methodiek "Geef me de 5®". Autimaat biedt Systeembegeleiding en deeltijdbegeleiding pubers en adolescenten. Autimaat werkt nauw samen met een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie uit Eefde en met Colette de Bruin, gedragsdeskundige Autisme van Autisme Anders Bekeken en auteur van Geef me de 5. Behandeling door Autimaat wordt vergoed door Sallandverzekeringen, UVIT (Univé, VGZ, IZZ, IZA, Trias) en Menzis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer op www.geefmede5.com/

Bezoekadres
Burgemeester van Nispenstraat 10
7001 BS Doetinchem
Telefoon
0314 675151   
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk