De-Bruggen

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.

Bij hun staat het individu centraal. Dat betekent dat ze samen met jou gaan bekijken hoe ze je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden ze je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten ze zich op verschillende leefgebieden en stellen ze samen met jou doelstellingen op. Gedurende het traject binnen De-Bruggen ondersteunen de medewerkers je bij het behalen van je doelen. Ze werken volgens een oplossingsgerichte aanpak.

De-Bruggen levert de volgende begeleidingsvormen:

  • Beschermd Wonen
  • Ambulante begeleiding
  • Groepsbegeleiding

De-Bruggen is gecontracteerd door Centrumgemeente Assen, Noord-Midden Drenthe, Centrumgemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen. Zij kunnen begeleiding bieden op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook kunnen ze begeleiding bieden aan mensen met een strafrechtelijke titel.

Voor meer informatie hierover kan je contact met ons opnemen.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
autistische stoornis | meervoudige beperking | multi-probleem situatie | niet aangeboren hersenletsel | psychische problemen | verstandelijke beperking
Leeftijd
18 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
Assen | Groningen | Midden-Drenthe | Midden-Groningen
Bezoekadres Hoofdkantoor
van Stolbergweg 199
9641HK Veendam
Postadres Lloydsterras 6 D
9641DZ Veendam
Telefoon 0598 820990
Website https://bijdebruggen.nl/
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door