Anne Frankschool

Klik hier voor de schoolgids

1 De school
1.1 De school
De school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink, Bomkade 18, 3311 JD Dordrecht.
De Anne Frankschool is een katholieke school voor speciaal basisonderwijs.
De school heeft een regionale functie. De meeste leerlingen komen uit de stad Dordrecht zelf. Voor het overige komen de leerlingen uit de omliggende plaatsen zoals o.a. Zwijndrecht.

De school wordt niet alleen gekozen door katholieke ouders, maar ook door anderen.
De leeftijd van de leerlingen varieert van 4 t/m 13 jaar.
De school wijkt niet af van een andere school voor wat betreft sociale achtergrond van de leerlingen.

De school ligt in de wijk Nieuw Krispijn.
Voor ouders die hun kind met de auto komen brengen, is er voldoende parkeergelegenheid.
De schoolgrootte varieert van 60 tot 85 leerlingen.
Deze leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen; de kinderen worden per groep ingedeeld naar leeftijd, niveau en sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij zijn gehuisvest aan de Willem de Zwijgerlaan 2.
In dit gebouw zitten we met Het Noorderlicht, een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs.
Samen met deze school vormt de Anne Frankschool het speciaal basisonderwijs binnen ons samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 24 basisscholen.
Als een leerling van een van deze basisscholen een verwijzing voor het speciaal basisonderwijs krijgt, kunnen de ouders hun kind op één van deze twee scholen aanmelden.

Sinds 1 augustus 1998 hebben de twee scholen samen een groep voor kleuters.
In deze kleutergroep voor speciaal basisonderwijs zitten kinderen van 4 tot 7 jaar. De kinderen kunnen aangemeld worden door de basisschool of een andere voorziening bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Er kan voor gekozen worden kinderen een observatieplaats te geven voor een periode van maximaal 6 maanden. De kinderen blijven gedurende die periode ingeschreven staan bij de basisschool waar het kind vandaan komt. Na deze observatieperiode wordt op grond van de ervaringen en observaties besloten of tot een langduriger plaatsing kan worden overgegaan. Pas dan wordt het kind als een SBO-leerling ingeschreven. Het kan ook zijn dat een kind na deze periode teruggaat naar het reguliere basisonderwijs en dat er advies tot nader onderzoek gegeven wordt of handelingsadviezen voor de leerkrachten aangegeven worden.

Het Samenwerkingsverband heeft besloten dat in principe binnen het SBO ook kinderen met een rugzakje kunnen worden toegelaten. De komende tijd zal dit nog nader in regelgeving worden vastgelegd.

Omdat de kleuterafdeling een voorziening is van het Samenwerkingsverband waar zowel Het Noorderlicht als de Anne Frankschool onder vallen, zullen de ouders bij doorstroming van de kleutergroep naar een aanvangsgroep, een keuze moeten maken voor één van deze twee scholen.

Er zijn vanaf schooljaar 2006-2007 2 kleutergroepen : een “JRK klas” en een “Rugzakklas “
Beide klassen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband; Het Noorderlicht en de Anne Frankschool zorgen samen voor de praktische uitvoering. Voor beide groepen zal een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beide scholen, gaan bepalen wat de werkwijze, de doelstelling en de organisatorische invulling zal zijn.
Het stuurgroepje van de “Rugzakgroep”zal aangevuld worden met begeleiders van het RMPI.
Kinderen voor de “Rugzakgroep”worden aangemeld via CVI-Rec4.

De leerlingen van de kleutergroepen worden administratief verdeeld over beide scholen.
Zoals al eerder aangegeven zullen ouders, bij doorstroming naar een aanvangsgroep, een keuze moeten maken voor één van beide scholen.

Tevens is in het gebouw het kantoor van het Samenwerkingsverband WSNS gevestigd.

Lees meer
Doelgroep
verstandelijke beperking
Leeftijd
4 t/m 12 jaar
Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Bezoekadres Dr. L.L. Zamenhoflaan 27
3312 AX Dordrecht
Postadres Willem de Zwijgerlaan 2
3314 NX Dordrecht
Telefoon 078 6131691   
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door