Albeda College - Vlaardingen

Doelgroep: iedereen
Leeftijd: 18 t/m 75 jaar

Het Albedacollege is een interconfessionele (vanuit de historie sociaal-christelijke) scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassseneducatie in de regio Zuid Holland. Zij biedt een breed scala aan opleidingen waarin middelbaar beroepsonderwijs, educatie en bedrijfspraktijk zijn geïntegreerd. Daaronder valt ook de begeleiding en opleiding in het kader van reintegratie, inburgering en analfabetisme.

Als extra dienst heeft het Albedacollege een eigen trajectbureau. Er werken onder andere trajectbegeleiders voor studie- en loopbaanvragen, schoolmaatschappelijk werkers, gedragstrainers en logopedisten.  Men begeleidt deelnemers met loopbaangesprekken en loopbaanoriëntatiecursussen.
Deelnemers die willen stoppen met hun opleiding krijgen trajectbegeleiding en schoolmaatschappelijk werkers bieden sociaal-emotionele begeleiding. Daarnaast biedt men begeleiding bij de instroom van een drietal bijzondere groepen deelnemers:

  • mensen met een handicap
  • jonge moeders
  • topsporters

Op de locatie Vlaardingen is ook een Trajectbureau gevestigd. 

 

Lees meer op www.albedacollege.nl/

Bezoekadres
Buys-Ballotlaan 25
3132 SC Vlaardingen
Postadres
Postbus 9451
3007 AL Rotterdam
Telefoon
010 4455333   
Fax
010 4347960
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk