Aktiva - Bewindvoering, Budgetbeheer en Mentorschap

Aktiva is opgericht om mensen in financiële onzekerheden en moeilijkheden bij te staan en te helpen zelfstandig weer verder te komen met hun eigen financiële middelen. Zij bieden bewindvoering, budgetbeheer en mentorschap.

Bewindvoering
Als u meerderjarig bent en lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen, dan kan de kantonrechter u onder bewind stellen. De kantonrechter wijst dan iemand anders aan als bewindvoerder. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie.

Budgetbeheer
Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is bedoeld voor mensen die om diverse redenen moeite hebben om te leven van hun inkomen. Aanmelden hiervoor is voor iedereen mogelijk.

Mentorschap
Aktiva kan optreden als vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen niet goed kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke of psychische beperking. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling, begeleidt de persoon, maar heeft ook de plicht deze zo veel mogelijk zelf te laten beslissen. Het gaat bij mentorschap niet over belangen die over geld of goederen gaan.

Aanmelding kan via de website.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Gecontracteerd door gemeente(n) Info-icoon, toon informatie over 'Gecontracteerd door gemeente(n)'.
niet gecontracteerd
Postadres Postbus 2115
7900BC Hoogeveen
Telefoon 0528 853016
Website www.aktiva.nl
E-mail
Contactpersoon
Dhr. B. Benjamins
Lees meer over...
Logo Regelhulp, wegwijzer naar zor en ondersteuning
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door