Klinische voortgezette behandeling Condor

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

Condor is een behandel/verblijfsvoorziening voor 10 jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar met een normale intelligentie en een autismespectrumstoornis. Het accent ligt op het bieden van structuur, scheppen van duidelijkheid en het creëren van een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving. De begeleiding is gericht op het stimuleren van de mogelijkheden en het leren omgaan met beperkingen, om zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. Iedere jongere werkt met een individueel programma, gericht op de activiteiten binnen de woning en daarbuiten. Het doel is om de competenties te vergroten door te werken van binnen (eerst in huis laten zien dat je het kunt) naar buiten.

Doel
- Bieden van verzorging
- Vergroten zelfredzaamheid
- Bevorderen zelfstandigheid
- Het stimuleren van de gezonde ontwikkeling en capaciteiten
- Het leren omgaan met en/ of verminderen van de beperkingen als gevolg van de stoornis
- Vergroten van zelfredzaamheid

Voorwaarden
.

Werkwijze
Jongere kan meerdere jaren binnen Condor wonen.
Op indicatie kan een bepaalde vorm van therapie geboden worden.
We werken graag nauw samen met ouder(s). Er vindt regelmatig contact plaats tussen ouder(s) en groepsleiding. Ieder half jaar vindt er een evaluatie plaats m.b.t. het functioneren. Op indicatie kan ouderbegeleiding geboden worden. Ongeveer 4x per jaar wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd aan de hand van een bepaald thema

Visie
Zo normaal mogelijk en daar waar nodig “extra”.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Leeftijd van 10-18 jaar - Diagnose binnen het autismespectrum
- Gemiddelde intelligentie (IQ > 85)
- Jongere gaat naar school of heeft een andere vorm van dagbesteding

Leveringsadres

Naam locatie
Condor
Talmaweg 107
2992 AE BARENDRECHT

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Waar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
088 405 6111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
.

Eigen bijdrage ?
Nee

Eigen bijdrage afhankelijk van
leeftijd

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door