Klinische behandeling Diamant

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

Klinische behandeling voor kinderen van 6 t/m 14 jaar met autisme en een normale begaafdheid (totaal IQ>85) en hun gezin.

Doel
De behandeling in Diamant richt zich op ouders, kind en gezinssysteem zodat het kind met autisme weer zo goed mogelijk thuis kan wonen. Ouders zijn frequent (minimaal 1x per week) op de behandelgroep om op een praktische wijze te werken aan de behandeldoelen. Er wordt gebruik gemaakt van gedragsmatige behandelinterventies om vaardigheden eigen te maken. De systeemtherapeut pakt met oudersde individuele en systeemproblematiek op.
Ook kan (diagnostisch) onderzoek en behandeling van ouder(s) plaatsvinden, indien er vermoedens zijn van informatieverwerkingsproblemen bij (een van) de ouders.

Voorwaarden
-

Methodiek
Naast de behandelprincipes voor kinderen/jongeren met autisme wordt onder andere gebruik gemaakt van de behandelprincipes van Pivotal Response Treatment, oplossingsgericht werken en competievergrotende methodiek. De groep en de thuissituatie worden daarbiij gebruikt als oefensetting om een beter generalisatie van het geleerde te bewerkstelligen.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar:
- die een diagnose, of het vermoeden van autisme hebben;
- die een totaal IQ hebben van minimaal 85;
- die functioneren binnen een gezin, waarbij een verstoord evenwicht bestaat tussen de draaglast als gevolg van de problemen met het kind en de draagkracht van het gezin;
- die gemotiveerd zijn en open staan voor behandeling;
- waarvan het gezin gemotiveerd is en open staat voor behandeling;
- die al eerder op autisme gerichte behandeling hebben gehad, waarbij de implementatie van het geleerde in de thuissituatie niet voldoende is gelukt.

Leveringsadres

Naam locatie
Yulius Autisme
Behandelgroep Diamant
Boerhaavelaan 2
2992 KZ BARENDRECHT

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- de aanmeldbrief is ondertekend door een arts of GZ
psycholoog
- er is een duidelijke omschrijving van de actuele
problematiek en eventuele behandeling.
- er is een beschrijving van de hulpverlening
voorgeschiedenis
- er is een helder omschreven hulpvraag
- de toegezonden GGZ-formulieren zijn volledig ingevuld
geretourneerd met een kopie van de recente
ziektenkostenpolis(sen) van kind en ouder(s)/verzorger(s).
- reeds beschikbare informatie (zoals verslagen van kinder-
en jeugd psychiatrisch onderzoek; persoonlijkheids
onderzoek; psychologisch onderzoek; ortho-didactisch
onderzoek etc.) worden bijgevoegd

Bij voorkeur:
• is er een DSM IV – classificatie
• is er een IQ-bepaling gedaan

Waar aanvragen?
Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan, via:
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
088-405 6111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW/AWBZ

Eigen bijdrage ?
Nee

Eigen bijdrage afhankelijk van
leeftijd

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door