Second Opinion

Door Yulius Autisme

Een second opinion is het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de op dat moment behandelende arts.

Aanbod
Yulius Autisme verricht second opinions voor mensen die twijfelen over de diagnose of het behandelbeleid.

Doel
.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
.

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Wanneer u een second opinion wenst bij Yulius Autisme, doet de behandelaar, waar u in behandeling bent of uw kind in behandeling is, een aanvraag tot een second opinion. Ook een huisarts kan deze aanvraag doen. De aanvrager (behandelaar of huisarts) stuurt hiervoor een verwijzing met daarin de reden van de second opinion, eventuele bijlagen en een door cliënt getekend toestemmingsformulier naar Yulius Aanmelding & Informatie. Hier bekijkt men of de informatie compleet is en of het nodig is nog aanvullende informatie op te vragen.

Aanmelden bij

Verloop aanmelding
Yulius Aanmelding & Informatie beoordeelt de aanvraag en stuurt deze na akkoord door naar de afdeling waar de second opinion het best kan plaatsvinden. Daar wordt vastgesteld welke onderzoeker(s) de second opinion uitvoert(en).
Deze onderzoeker beoordeelt de aanvraag op eventuele juridische of persoonlijke bezwaren. Indien er geen bezwaren zijn, wordt de aanvraag uitgevoerd.
Indien er bezwaren zijn, wordt onderzocht hoe Yulius Autisme eventueel wel aan het verzoek kan voldoen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de aanvraag met schriftelijke argumentatie geretourneerd aan de aanvrager.
Een voorbeeld van een bezwaar kan zijn: een situatie waarbij al meerdere malen voor dezelfde problematiek een second opinion is aangevraagd of een situatie waarin duidelijk is dat de aanvraag wordt gedaan in het kader van een juridisch geschil.

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Ja

Toelichting
Het is aan te raden om het aanvragen van een second opinion vooraf te bespreken met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door