Poli Autisme Kinderen en Jeugdigen

Door Yulius Autisme

De Poli Autisme Kinderen en Jeugdigen diagnosticeert kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar met een vermoeden van een autisimespectrumstoornis en biedt ambulante behandeling aan kinderen en jongeren in deze leeftijdscategorie bij wie is vastgesteld dat zij een stoornis in het autismespectrum hebben.
Daarnaast heeft deze poli het volgende trainingsaanbod:
- training sociale vaardigheden en psychomotorische therapie
- training psycho-educatie voor kinderen en jeugdigen
- oudercursus en oudertraining voor ouders met een kind met autisme

Doel
- De situatie is draaglijk en cliƫnten kunnen omgaan met problemen (begeleiding, bemiddeling, geven van informatie en advies).
- De problemen zijn verholpen en/of vaardigheden zijn verbeterd (behandeling, training, revalidatie).
- Problemen zijn voorkomen (preventie).


Voorwaarden
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen kunnen aanmelden bij Yulius

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
- Normale begaafdheid (geldt niet voor diagnostiek).
- Voldoende motivatie en uitdrukkingsvaardigheid (geldt niet voor diagnostiek).


Voor wie niet ?
- Verstandelijke beperking (geldt niet voor diagnostiek).
- Onvoldoende motivatie, te beperkte uitdrukkingsvaardigheid (geldt niet voor diagnostiek).

Leveringsadres

Naam locatie
Locatie Crown Point, Spuiboulevard 3346, 3315 GR Dordrecht
Locatie Gorinchem, Touwbaan 11, 4205 AB Gorinchem
Locatie Barendrecht, Dennenhout 1, 2994 GC Barendrecht

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Hulp bij aanvraag
088-405 11 11
aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl
Aanmelding en Informatie

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Kosten worden vergoed door de zorgverzekraar met inachtneming van de eigen bijdrage

Eigen bijdrage ?
Ja

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door