Groepstraining Cognitieve Gedragstherapie voor volwassenen met autisme

Door Yulius Autisme

De Polikliniek Autisme Volwassenen van Yulius Autisme biedt, speciaal voor normaal begaafde volwassenen met autisme, een training cognitieve gedragstherapie die in Nederland is ontwikkeld. De doelen zijn het verminderen en voorkomen van klachten en in het algemeen het leren compenseren voor beperkingen die bij de stoornis horen.

Doel
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het anders leren selecteren en verwerken van informatie. Uit onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot leren relativeren en afstand nemen, zodat men beter met problemen kan omgaan. Ook vergroot men zijn vaardigheden in het omgaan met emoties en stress.

Waar
Dordrecht

Wanneer
2 x per jaar

Inhoud cursus
De training volgt de opzet die door psychologe C. Schuurman van Centrum Autisme Leiden is ontwikkeld. De training bestaat uit:

- een individueel kennismakingsgesprek, eventueel samen met de beoogde brugpersoon;
- dertien groepsbijeenkomsten (één per twee weken) van anderhalf uur;
- een individueel eindgesprek, liefst samen met de brugpersoon;
- twee ‘terugkom-bijeenkomsten’.

Tijdens de individuele gesprekken worden vragenlijsten gegeven om in te vullen. De uitkomsten worden in de training gebruikt en in terugkombijeenkomsten besproken. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Er worden huiswerkopdrachten gegeven.

De brugpersoon is belangrijk om thuis nog eens mee door te nemen wat er besproken is, om ondersteuning van te krijgen bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachten en om mee te bespreken hoe het geleerde in uw eigen situatie kan worden toegepast. In de eerste groepsbijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de rol van de brugpersoon en daarna spreekt men definitief af met iemand die dat kan zijn.


Benodigde voorkennis
cursus 'Psycho-educatie'autisme

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
De training is bedoeld voor volwassenen bij wie autisme is vastgesteld en die normale verstandelijke vermogens hebben. Ook dient men reeds de cursus ‘psycho-educatie’ over autisme te hebben gehad. Wanneer men kampt met een klacht of probleem dat al hoog is opgelopen, kan het beter zijn om daar eerst gerichte hulp voor te zoeken. De trainingsgroep bestaat uit vier tot zes deelnemers.

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Nee

Aanmelden bij

Yulius Aanmelding en Informatie, tel. 088 405 6111 of
aanmeldinginfo-kjpass&yulius.nl

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
De training wordt vergoed door de zorgverzekeraar, met inachtneming van het eigen risico en een eigen bijdrage voor ggz-hulp.

Eigen bijdrage ?
Ja

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door