Baby-peuter poli

Door Yulius Autisme

Het vroeg opmerken van de signalen die mogelijk wijzen op stagnatie in de ontwikkeling levert veel op. Het aanbod van de baby-peuterpoli richt zich zowel op het voorkomen van problematiek, als op het tijdig ingrijpen bij ontwikkelende problematiek bij baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar.

Aanbod
De ouder-kindrelatie is startpunt en focus van diagnostiek en behandeling, waarbij de hulpvraag en visie van ouders de leidraad vormt.
Ons aanbod bestaat uit:
• specialistisch onderzoek naar autisme;
• onderzoek waarbij de ontwikkeling van uw kind samen met u in kaart wordt gebracht;
• verschillende vormen van ouder-kindbehandeling waarbij de relatie en hechting tussen u en uw kind centraal staat;
• ouderbegeleiding;
• voorlichting en consultatie.


Doel
- preventie
- vroegdiagnostiek;
- somatische aandoeningen onderzoeken, vaststellen of uitsluiten;
- psycho-educatie aan ouders over de aard van de problemen en ondersteunen bij de verwerking ervan;
- het stimuleren van een optimale ontwikkeling van het kind;
- het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders in relatie tot gesignaleerde problematiek;
- het verbeteren van de ouder-kind-interactie;
- het zo nodig doorverwijzen naar meer passende hulpverlening.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor ouders die:
• niet kunnen genieten van het ouderschap (bijvoorbeeld bij een postpartum depressie);
• zelf in behandeling zijn bij een ggz-instelling en daarnaast behoefte hebben aan ondersteuning bij de problemen van hun baby/peuter en/of moeilijkheden ervaren bij het grootbrengen van hun baby/peuter;
• het gevoel hebben overvraagd te worden door hun baby/peuter;
• een traumatisch verlies hebben meegemaakt;
• op jonge leeftijd een kind hebben gekregen;
• al eerder opvoedingsondersteuning hebben gehad of adviezen hebben gekregen over ontwikkelingsstimulering van hun baby/peuter, maar met onvoldoende resultaat;
• die moeilijkheden ervaren bij het opbouwen van een veilige band met hun kind.
Voor ouders die een baby/peuter hebben die:
• slaap- en/of eetproblemen heeft;
• problemen heeft rond afscheid nemen of alleen gelaten worden;
• erg stil is of juist te druk en moeilijk te kalmeren of te troosten is;
• heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt (bijvoorbeeld seksueel misbruik of huiselijk geweld);
• prematuur geboren is en problemen heeft in de ontwikkeling;
• moeite heeft met het leggen van contact;
• angstig en/of prikkelbaar is.

Verzorgd door

Beroepskrachten

Leveringsadres

Naam locatie
Yulius Autisme
Polikliniek voor baby’s en peuters
Spuiboulevard 346
3311 GR Dordrecht
T 088 405 6860

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Om aan te melden is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, een GZ-psycholoog of Bureau Jeugdzorg.

Waar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088-4051111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Hulp bij aanvraag
088-405 61 11
aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl
Yulius Aanmelding en Informatie

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door