Diagnostiek naar autisme bij volwassenen

Door SARR - Expertisecentrum Autisme - Team Volwassenen

Diagnostiek naar autisme bij volwassenen

Aanbod
In de intake wordt samen met u nagegaan of en er aanwijzingen zijn voor een autismespectrumstoornis. De intake fase bestaat uit enkele gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid ingegaan en aandacht gegeven aan uw klachten, uw eerdere hulpverleningservaring en uw voorgeschiedenis. In de intake kunnen er vragenlijsten worden voorgelegd.

Na de intake kan besloten worden tot verder onderzoek. Met u wordt besproken welke onderzoeken nodig zijn. Bij de SARR is de hoofdvraag ‘is er sprake van een autismespectrumstoornis?’ Deze vraag kan beantwoord worden door bij u specifieke autismevragenlijsten/ onderzoek af te nemen. Er kunnen nog enkele onderzoeksgesprekken gevoerd worden. Indien mogelijk is er gesprek met uw ouder(s) over uw ontwikkeling in de kinder- en jeugdjaren, en met uw (eventuele)
partner (of iemand anders die dicht bij u staat) over uw huidige functioneren. Verder onderzoek naar persoonlijkheid en intelligentie behoren tot de mogelijkheden.

Doel
Op basis van het onderzoek komen we tot de conclusie of er voldoende aanwijzingen zijn om een diagnose binnen het autismespectrum te stellen. Indien hiervan sprake is,
worden de mogelijkheden voor behandeling met u besproken.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
-

Leveringsadres

Oudedijk 76
3062 AG Rotterdam

Naam locatie
Sarr Expertisecentrum Autisme

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
U kunt zichzelf aanmelden bij de SARR voor onderzoek/diagnostiek naar autisme. Een aanmeldformulier kunt u downloaden op de website van de Sarr (www.sarr.nl) onder het kopje ‘aanmelden’. Indien u geen internet tot uw beschikking heeft, kunt u via het bovenstaande nummer contact opnemen met het secretariaat, zodat het aanmeldformulier per post naar u wordt verstuurd.

Aanmelden bij

Toelichting
Sarr Expertisecentrum Autisme
Twentestraat 52
3083 BD Rotterdam
Tel.: 088 - 3581616
Fax: 088 - 3584136
e-mail: info@sarr.nl
Website: www.sarr.nl

Online aanvraagformulier

www.sarr.nl

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.sarr.nl

Aanvraagformulier

www.sarr.nl

Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

SARR - Expertisecentrum Autisme - Team Volwassenen

Bezoekadres Oudedijk 76
3062 AG Rotterdam
Telefoon 088 3585500   
Fax 088 3584014
Website www.sarr.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door