Diagnostiek naar autisme bij kinderen en jongeren

Door Sarr - Expertisecentrum Autisme - Team Jeugd

Diagnostiek naar autisme bij kinderen en jongeren

Aanbod
-

Doel
Op basis van het onderzoek komen we tot de conclusie of er voldoende aanwijzingen zijn om een diagnose binnen het autismespectrum te stellen. Daarna vinden er adviesgesprekken plaats. Indien er sprake is van een autismespectrumstoornis worden de mogelijkheden voor begeleiding/behandeling voor zowel u als uw kind besproken.

Waar
Sarr Expertisecentrum Autisme, Twentestraat 52, Rotterdam

Werkwijze
Na aanmelding vindt er een intake plaats, nog zonder uw kind. In de intake worden vaak vragenlijsten voorgelegd. Na de intake kan besloten worden tot verder onderzoek. Met u wordt besproken hoe het onderzoekstraject eruit zal zien. Het onderzoek bestaat uit twee à drie gesprekken met u over de ontwikkeling en het huidig functioneren van uw kind. Een observatie in de schoolsituatie wordt uitgevoerd bij
kinderen tot de leeftijd van ongeveer 13 jaar, of bij kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. In de overige gevallen wordt er contact opgenomen met de
leerkracht/begeleider.

Daarnaast zal er een gestandaardiseerd onderzoek afgenomen worden, waarin specifiek gekeken wordt naar autisme kenmerken (ADOS-G). Indien nodig vindt er aanvullend intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek plaats. Het onderzoekstraject zal afgesloten worden met een onderzoek door de kinder- en jeugdpsychiater.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Indien er bij uw kind sprake is van een vermoeden van een autismespectrumstoornis, kunt u uw kind aanmelden bij de Sarr. Dit vermoeden moet terug te vinden zijn in een rapport opgesteld door een gedragsdeskundige.

Wanneer u het niet eens bent met een elders uitgevoerd onderzoek behoort ook het aanvragen van een second opinion onderzoek tot de mogelijkheden.

Leveringsadres

Carnissesingel 51
3083JA Rotterdam

Naam locatie
Sarr Expertisecentrum Autisme

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Een aanmeldformulier kunt u downloaden op de website van de Sarr (www.sarr.nl) onder het kopje ‘aanmelden’. Indien u geen internet tot uw beschikking heeft, kunt u via het bovenstaande nummer contact opnemen met het secretariaat, zodat het aanmeldformulier per post naar u wordt verstuurd.

Aanmelden bij

Toelichting
Indien nodig geven we u graag meer informatie. U kunt de bureaudienst Sarr jeugd bereiken op telefoonnummer 088-3581616.

Online aanvraagformulier

www.sarr.nl

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.sarr.nl

Aanvraagformulier

www.sarr.nl

Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Sarr - Expertisecentrum Autisme - Team Jeugd

Bezoekadres Carnissesingel 51
3083JA Rotterdam
Telefoon 088 3585351   
Fax 088 3584136
Website www.sarr.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door