Residentiele behandeling (lvg wonen kind en jeugd)

Door Pameijer - Hoofdkantoor

Residentiële behandeling biedt behandeling, opvoeding en begeleiding aan kinderen en jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

Aanbod
Residentiële behandeling biedt behandeling, opvoeding en begeleiding aan kinderen en jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren. De kinderen/jongeren verblijven in groepen, in een huis van Pameijer, waar 24 uur per dag
begeleiding aanwezig is

Doel
De opvoeding van dit kind/deze jongere wordt door de ouders als dermate zwaar ervaren dat ze vragen de opvoeding (tijdelijk) over te nemen.
Soms vindt de raad van kinderbescherming c.q. kinderrechter de thuissituatie dermate
bedreigend voor de veiligheid en/of ontwikkeling van het kind/de jongere dat zij vragen de opvoeding over te nemen.

Waar
De 7 woonvoorzieningen (huizen) zijn:

Basisgroep Dawesweg
Adolescentegroep Bolkruid
Leefgroep Nieuwe Ommoordseweg
Pubergroep Buiten Fioringras
Pubergroep Centrum Dawesweg
Jongerenproject Beesdestraat
Jongerenproject Hesselskamp


Voorwaarden
n.v.t.

Werkwijze
Er zijn 5 huizen in Rotterdam Ommoord en 2 huizen in Rotterdam Zuid. Per huis kunnen er 10 kinderen/jongeren wonen. De huizen zijn opgedeeld in 2 groepjes van 5.

De behandeling, opvoeding en begeleiding wordt verzorgd door een teamcoördinator, pedagogische medewerker, een ouderbegeleider en een behandelingscoördinator voor inhoudelijke ondersteuning. Er wordt samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen, plaatsende instanties, instellingen voor dagbesteding en organisatie op het gebied van sport en vrij tijd.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Moeilijk lerende kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, met een IQ van 50/55 tot 80/85. Naast een verstandelijke beperking is er vaak ook sprake van andere — in het individu gelegen — factoren, zoals ADHD, autisme en oppositioneel opstandig gedrag.

Leveringsadres

Postbus 22406
3003 DK Rotterdam

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Indicatie van het Centrale Indicatie Orgaan (CIZ)

Waar aanvragen?
Aanmelden voor een van de bovengenoemde woonvoorzieningen moet bij:

Helpdeks Ingang
Postbus 22406
3003 DK ROTTERDAM
010- 271 00 00

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
n.v.t.

Huurpijs
n.v.t.

Servicekosten
n.v.t.

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Pameijer - Hoofdkantoor

Bezoekadres Crooswijksesingel 66
3034CJ Rotterdam
Postadres Postbus 22406
3003DK Rotterdam
Telefoon 010 2710000   
Fax 010 2710300
Website www.pameijer.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door