Pameijer - Come On

Door Pameijer - Hoofdkantoor

Tijdelijke ambulante woon- en werkondersteuning; diagnostiek en ondersteuning naar een meer definitieve vervolgsituatie.

Aanbod
- (intensieve) begeleiding op alle levensterreinen; netwerkontwikkeling en ondersteuning naar vormen van specialistische hulp op terreinen als omgaan met financiën en geestelijke gezondheid.
- 24-uurs bereikbaarheid
- inloophuis

Doel
Het uiteindelijke doel is samen met de jongvolwassene uit te zoeken hoe een permanente woonsituatie eruit zou moeten zien qua huisvesting en qua begeleidingsstijl.

Werkwijze
- Als een cliënt wordt toegelaten tot Come-On worden de hoofddoelen omgezet in concrete werkdoelen. Deze worden opgeschreven in een persoonlijk begeleidingsplan.
- Werkdoelen worden met de cliënt geëvalueerd in begeleidingsplan-gesprekken. Eén keer per 2 jaar is er een POP gesprek waarin de algemene doelen worden geëvalueerd.

Visie
Bij jongvolwassenen met dubbele diagnose gaat het vaak om kwetsbare mensen die in hun verleden een weerstand hebben opgebouwd tegen hulpverleners. De mogelijkheid die ze krijgen om alleen te kunnen wonen in combinatie met intensieve individuele begeleiding en de vrijblijvende gezelligheid van het inloophuis creëert bij hen een toegankelijkheid voor adviezen en suggesties van hulpverleners.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Jongvolwassenen in de leeftijd Van 20 tot 30 jaar met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid in combinatie met andere problematiek.
- PDD-NOS
- Gedragsstoornissen
- Persoonlijkheidsstoornissen

Verzorgd door

Beroepskrachten

Leveringsadres

Crooswijksesingel 66
3034CJ Rotterdam

Naam locatie
Rotterdam-Zuid in de buurt van metrostation Slinge

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
- Een kennismakingsgesprek met een ingangmedewerker van de stichting en de teamleidster van Come On. De ingangmedewerker stelt samen met de cliënt het persoonlijk ondersteuningsplan (POP) op waarin de hoofddoelen in algemene, abstracte termen worden opgeschreven.
- Een intakegesprek bij Come On waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Hierbij zijn aanwezig de ingangmedewerker, teamleidster van Come On en de gedragsdeskundige.
De cliënt kan worden doorverwezen als blijkt dat Come On niet geschikt is voor hem/haar.

Waar aanvragen?
Ingangsmedewerker Pameijer

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Pameijer - Hoofdkantoor

Bezoekadres Crooswijksesingel 66
3034CJ Rotterdam
Postadres Postbus 22406
3003DK Rotterdam
Telefoon 010 2710000   
Fax 010 2710300
Website www.pameijer.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door