Beschermde woonvorm Tuinsingel

Door Pameijer - Hoofdkantoor

Woonbegeleiding aan mensen met autisme die willen wonen in een kleine groep en/of willen leren zo zelfstandig mogelijk te wonen. Hiernaast is ambulante woonbegeleiding mogelijk aan mensen met autisme die zelf een woning huren of nog thuis wonen

Doel
De hulpvragen/doelen kunnen
zowel praktisch, psychisch of sociaal van
aard zijn en liggen op het gebied van:
wonen, werk/dagbesteding/scholing, sociale contacten, gezondheid, vrijetijdsbesteding en het aanleren en in stand houden van praktische vaardigheden.


Voorwaarden
n

Wat valt er wel / niet onder begeleid wonen
ernstig agressief/destructief gedrag, sprake van een drugs/alcoholproblematiek, acuut psychiatrisch toestandsbeeld

Soort begeleiding
Wanneer iemand komt wonen in een
woonvorm binnen onze stichting, krijgt hij
een Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP),
waar de hoofddoelen van een cliënt in
geformuleerd zijn. Welke doelen dat zijn
hangt af van de hulpvragen. Aan de hand van het POP stellen de cliënt en zijn persoonlijk begeleider een begeleidingsplan op,
indien gewenst met ouders en/of andere
bekenden. In het begeleidingsplan staat waar
ondersteuning en begeleiding nodig is en hoe
intensief dat moet zijn. De cliënt gaat samen
met zijn persoonlijk begeleider na hoe zijn
vragen/doelen het best verwezenlijkt kunnen
worden.Werkwijze
Doordeweeks is er begeleiding aanwezig van 7.30 uur
tot 22.00 uur. In het weekend van 12.00 uur tot 20.00
uur. Buiten deze tijden is de begeleiding telefonisch
bereikbaar, voor zaken die niet kunnen wachten tot de
volgende dag.
Bij de begeleiding staat de cliënt centraal, waarbij
in de meeste gevallen ouders en het (sociaal)netwerk betrokken worden.


Visie
Een stoornis uit het autisme spectrum is
een levenslange handicap. Mensen
met autisme hebben recht op specifieke
begeleiding waarbij de autistische stoornis
het uitgangspunt is. Specifieke begeleiding
die wordt geboden door beschermd wonen, en
begeleid zelfstandig wonen, biedt een
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van
leven van mensen met een autisme spectrum
stoornis.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Normaal begaafde jongeren vanaf 18 jaar met een stoornis in het autismespectrum
-autistische stoornis
-stoornis van Asperger
-PDD-NOS


Voor wie niet ?
ernstig agressief/destructief gedrag, sprake van een drugs/alcoholproblematiek, acuut psychiatrisch toestandsbeeld

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Klant beschikt over een geldige indicatie (via CIZ) voor een berschermende woonvorm:

Indicatiebesluit vóór 01-01-2009:
Verblijf Langdurig, gecombineerd met Ondersteunende Begeleiding Algemeen.
Klanten die zelf een huis huren of nog thuis wonen dienen te beschikken over een indicatie Ondersteunende Begeleiding Algemeen

Indicatiebesluit na 01-01-2009:
Zorgzwaartepakket (ZZP) waarvan de zwaarte nog nader wordt bepaald. Indien de combinatie met Dagbesteding van toepassing is, dient dit opgenomen te zijn in het betreffende ZZP.
Klanten die zelf een huis huren of nog thuis wonen dienen te beschikken over een indicatie Begeleiding Individueel.
Waar aanvragen?
Alle aanmeldingen geschieden via de Ingang
van Pameijer, tel: 010-2710000.

Aanmelden bij

Toelichting
Voor nadere informatie over de dienstverlening van Pameijer kunt u contact opnemen met:
De ingang
Crooswijksesingel 66
3034 CJ Rotterdam
Telefoon: 010 - 2710000
E-mail: frontoffice@pameijer.nl

Online aanvraagformulier

www.pameijer.nl/Internet/Bestanden/aanmelding_machtigingsform_Pameijer.doc

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
xx

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.pameijer.nl

Aanvraagformulier

www.pameijer.nl/Internet/Bestanden/aanmelding_machtigingsform_Pameijer.doc

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Pameijer - Hoofdkantoor

Bezoekadres Crooswijksesingel 66
3034CJ Rotterdam
Postadres Postbus 22406
3003DK Rotterdam
Telefoon 010 2710000   
Fax 010 2710300
Website www.pameijer.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door