Vroegbehandeling

Door Koninklijke Kentalis - De Medeklinker

Met vroegbehandeling bieden wij behandeling aan kinderen van ca. 2,5 tot 5 jaar, kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen.

Soms gaan die problemen gepaard met een algemene ontwikkelingsachterstand of een verstoring van het leervermogen (cognitie), het waarnemen en bewegen (senso-motoriek), de prikkelverwerking (neurologie), het uiten van gevoelens of problemen in de omgang met anderen (sociaal-emotionele ontwikkeling).

In ons behandelcentrum kunnen we deze kinderen en hun ouders binnen de vroegbehandeling ondersteunen en begeleiden.


Doel
Spraak/taal-achterstanden en/of communicatieproblemen verminderen

Voorwaarden
CIZ indicatie, met grondslag ZG, is nodig met een indicatie voor BH-ALG

Methodiek
De vroegbehandelingsgroepen zijn klein en bestaan uit zes kinderen, die intensief worden behandeld en begeleid door een vast team. Een team bestaat uit enkele pedagogische medewerkers, een logopedist, een maatschappelijk werker en een behandelcoördinator


Werkwijze
Kinderen worden eerst geplaatst voor een observatieperiode, waarna er een persoonlijk plan volgt. Dit is een individueel behandelplan.

Visie
Op De Medeklinker is de visie van Viataal nog het uitgangspunt. Hieronder worden de hoofdpunten vermeld:
- Mensen met beperkingen in het horen, zien en communiceren horen er gewoon bij.
- Taal is voor participatie van mensen cruciaal.
- Viataal helpt toegang tot communicatie, taal en informatie te creëren.
- Als toegankelijke communicatie alleen niet voldoende is wordt er gewerkt aan de cognitieve, sociaal emotionele en maatschappelijke ontwikkeling om zo tot een zo volwaardig mogelijk bestaan te komen.
- Viataal werkt met de cliënt, de cliënt staat centraal. Zij betrekt daarnaast de omgeving in al haar stappen en heeft oog voor de variatie in mensen en hulpvragen
- Viataal werkt efficiënt en effectief, met goed opgeleide, deskundige medewerkers en met veelbelovende, doeltreffende methodieken

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor kinderen met een duidelijke spraaktaalachterstand in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar

Voor wie niet ?
Voor kinderen:
• waarbij het gedragsprobleem en/of autisme op de voorgrond staat
• met een IQ lager dan 70
• die te veel medische zorg vragen

Leveringsadres

Boezemweg 174
3031BP Rotterdam

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
CIZ indicatie, met grondslag ZG, is nodig met een indicatie voor BH-ALG

Waar aanvragen?
Aanmelden bij Bureau Aanmelding van Viataal
Telefoon 073 55 88 755
Teksttelefoon 073 55 88 919
Fax 073 55 88 903
Email bureauaanmelding@viataal.nl


Hoe aanvragen?
Telefonisch contact/overleg met de behandelcoördinator van de VB van de Medeklinker of direct via Bureau Aanmelding.

Hierna wordt verwijzer of ouder gebeld door Bureau Aanmelding voor de verdere procedure. Voor de aanvraag van de indicatie is een logopedisch en een psychologisch onderzoek noodzakelijk. Uit de testgegevens moet duidelijk naar voren komen dat de spraaktaalachterstand het grootste probleem is.

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
.

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Koninklijke Kentalis - De Medeklinker

Bezoekadres Boezemweg 174
3031BP Rotterdam
Telefoon
Kentalis, De Medeklinker, 010 4626092   Kralingen-Crooswijk, Rotterdam
Teksttelefoon 010 4156044   
Kentalis, De Medeklinker, 010 4821088   IJsselmonde, Rotterdam
Website www.kentalis.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door